Lavmælt lysattraksjon i Telemark

Facebook Twitter LinkedIn Email

Tekst: Light Bureau (tidligere ÅF Lighting), tilrettelagt av Halvor Gudim. Foto: Dag Jenssen.

De historiske vannveiene er turistattraksjoner i Norge, og Telemarkskanalen er kanskje den mest kjente av dem. Kanalstrekningen fra Skien og opp til Dalen er 105 kilometer lang og har åtte sluseanlegg. For å kunne skape oppmerksomhet rundt det unike landskapet i denne delen av Telemark, ble det utviklet konsepter for kunstprosjekter for med det å skape nye attraksjoner både for lokale innbyggere og besøkende. Badstuen «Soria Moria Sauna» i Dalen er det første av seks individuelle prosjekter. 

Soria Moria er et prosjekt som er utviklet av Telemarkskanalen regionalpark i samarbeid med Tokke kommune. Prosjektet er en del av «Vannvegens fortellinger», et kunstprosjekt for Telemarkskanalen hvor kunst, arkitektur og lysdesign benyttes for å fremheve de iboende kvalitetene og særpreget i det lokale landskapet og de lokale tradisjonene. 

I ett med naturen
Lyskonseptet baserer seg på å bevare både mørket og dagslyset, for å skape noe som er i ett med naturen. Lysdesignet springer ut fra den omliggende naturen, med dens ro og følelse av magi. Konseptet har som mål å fremheve badstuen som en møteplass, og samtidig fremkalle de magiske kvalitetene i området som både er fascinerende og virker tiltrekkende på besøkende uten å distrahere fra det mest essensielle med området: naturen. Lysdesignet for Soria Moria er grundig tilpasset stedet for å forbedre og forsterke opplevelsen av det unike landskapet. Det var essensielt å bevare og opprettholde mørket for å ivareta de besøkendes mulighet til å se opp og beundre stjernene på nattehimmelen. Langs promenaden lyser skjulte armaturer opp dekket på en diskre måte, og leder de besøkende ut til badstuen. Det varme lyset gir en klar kontrast til fjorden, og som i eventyret «Soria Moria slott» ser vi målet i det fjerne, men veien som leder oss dit vil variere ut ifra hvem vi er og hvorfor vi er der. 

Alle lyskilder er nøye plassert for ikke å forstyrre opplevelsen av å betrakte og være i de pittoreske omgivelsene. Belysningen er planlagt slik at den ikke virker forstyrrende på opplevelsen av å være i ett med naturen, både på dag- og nattestid. Gjennom sin diskrete plassering er belysningsutstyret lite synlig på dagen, og etter mørkets frambrudd er det de forsiktig belyste overflatene som kommer fram og bidrar til den nesten magiske følelsen som omgivelsene utstråler. Samtidig er valget av belysningsutstyr gjort med hensyn på det tidvis værharde miljøet i området. Lyssettingen i badstuen er utformet for å fremheve følelsen av varme fra den knitrende peisen uten å virke forstyrrende på utsynet mot fjorden og landskapet rundt. Skjulte lineære armaturer lyser opp vertikale flater for å øke romligheten i badstuen. 

Det er essensielt å ikke forstyrre nattsynet eller for den delen, omgivelsene med blending og høye lysnivåer. Derfor ble det benyttet lineære armaturer med så lave verdier som 6 W/m og 2400K for belysning av fasaden på badstuen. På grunn av de mørke omgivelsene var behovet for lys minimalt for å framheve materialiteten i badstuens fasade og likevel være tilstrekkelig synlig sett fra omgivelsene. Det varme lyset fra LEDarmaturene framstår som en tydelig kontrast til fjorden.

Lineære LEDarmaturer i varierende lengder er diskret plassert langs den tre-kledte gangbryggen og lyser opp dekket som leder de besøkende mot badstuen. Belysningen innendørs er sømløst integrert i mellomrommet nederst på betongbenkene og gulvet. I tillegg er de individuelle benkene belyst med lineære armaturer som er plassert under benken. Dette lyset stråler oppover for å skape en trivelig og varm stemning. 

Arkitektur, lysdesign og kunst er de elementære virkemidlene for å underbygge og bevare naturens originale skjønnhet. Det er prosjektets omliggende natur, dens ro og nesten magiske framtoning som har vært basis for konseptet.

Belysning er brukt som et instrument for å fremheve det tiltrekkende landskapet og gi stedene langs kanalen mer synlige. Den er designet med de besøkende i fokus, og basert både på hvordan badstuen vil framstå både langt unna og opplevelsen av å sitte inne og se ut på de vakre omgivelsene. Utfordringen var å ta vare på stedets unike kvaliteter, som for eksempel den storslåtte utsikten, det nærmest fortryllende dagslyset og et nesten påtrengende mørke, samtidig som man legger til funksjoner i form av sosial, romskapende og identitetsskapende belysning.Prosjektet har bærekraftige og miljøvennlige løsninger. Lokale leverandører fra Telemark har levert av alt tre til brygge og fasade. Belysningen er designet med hensyn til mennesker og dyreliv som viktige premissgivere. Utgangspunktet har vært å la omgivelseslyset være dominerende. Badstuen og bryggen skal la brukeren se og oppleve dagen, skumringen og til slutt, mørket. Det kunstige lyset brukes bare som et ledende element og som en forsterkning av visse funksjoner, som for eksempel sitteplasser. Bygningen er planlagt ut fra hensynet til dagslys: Lysinnslipp og filtrering av det direkte sollyset har gjort at kunstig belysning innendørs bare er nødvendig i absolutt mørke.

Utformingen av gangbryggen og badstuen gir mulighet for bading i sjøen, og gangveien er designet for å bli en del av et eksisterende nettverk av stier langs sjøen, med forbindelser til det nærliggende Dalen Hotel. Til tross for sin beskjedne størrelse, blir badstuen en viktig kobling mellom hotellet og fjellene rundt. Dermed blir den også et nytt, synlig identitets- og romskapende element på stedet.

Veien til og fra badstuen starter fra Dalen brygge i nord og fra Dalen hotell i vest. Fra båthavna blir besøkende invitert til å se ut over fjorden eller oppleve det intense mørket. For å unngå lysforurensning og nedsatt nattsyn er belysningen generelt plassert lavt, og skal kun gi visuell føring på det ellers veldig mørke stedet. Opplevelsen blir nesten flytende, «som å gå gjennom vann», noe som bidrar til en beroligende sinnstilstand for de som er på vei ut til badstuen.

Styring og tekniske løsninger
Badstuen er knyttet til en kontrollenhet, der lysintensiteten avhenger av tid på døgnet og astro-ur.
Styringsløsningen er utført av el-konsulent. Samtlige lysarmaturer på gangbryggen dimmes slik at lysnivåene ikke overstiger 50% av maks kapasitet. 

Ikke-klimatiserte delene av bygget: Samtlige lysarmaturer dimmes slik at lysnivåene ikke overstiger 50% av maks kapasitet. 

Badstue (klimatisert del av bygg): Samtlige lysarmaturer dimmes slik at lysnivåene ikke overstiger 30% av maks kapasitet. Badstuetemperaturen reguleres slik at omgivelsestemperaturen ikke overstiger 40 grader Celsius 10 centimeter over gulvet. Belysningsarmaturene som benyttes i prosjektet er tilpasset for å tåle de tøffe værforholdene som tidevann og varmen fra badstuen. På grunn av både værforhold og høye temperaturer i badstuen, har alle de lineære armaturer en høy IP-grad.  

Fakta

Prosjekt: Soria Moria Sauna
Sted: Dalen, Telemark, Norge
Oppdragsgivere: Telemark Canal Regional Park, Tokke kommune, Dalen Hotel
Lysdesign: Light Bureau (tidligere ÅF Lighting). 
Ansvarlig lysdesigner: Tobias Olsson (Nå i Sweco)
Prosjektteam: Sara Altelind, Mandana Sarey Khanie og Kai Piippo.
Kunstner: Maria Änquist Klyvare
Arkitekt: Feste Landskap Arkitektur
Arkitekt: David Fjågesund , Feste Landskap/ Arkitektur
Landskapsarkitekt: Landskapsfabrikken
Rådgivende ingeniør elektro: Sweco AS
Belysningseverandør: Led Linear
Installatør: Dyrud Elektro AS

Soria Moria er tegnet av Prosjekteringruppen Soria Moria

Foto: Dag Jenssen

Artikkelen er publisert i Magasinet Lyskultur 01/2020. Magasinet distribueres fire ganger i året til Lyskulturs medlemmer (gratis) og abonnenter.
Abonner her: https://lyskultur.no/produkt/arsabonnement-pa-magasinet-lyskultur/
Siste nummer kan bestilles separat frem til nytt nummer er i salg.

Få full tilgang til alle artikler i Norges eneste spesialmagasin for belysningsbransjen
Bestill her

Meld deg på Lyskulturs nyhetsbrev

Vi deler jevnlig fagartikler, nyheter om våre events, kurs og magasiner. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få dette rett i innboksen!