Månedens belysningsprosjekt august: Åkersvika vegkryss

Facebook Twitter LinkedIn Email
Fakta om prosjektet
Prosjektbeskrivelse

Åkersvika vegkryss, som er innlandets mest trafikkerte veikryss har fått ny funksjons- og effektbelysning som skal skape en harmonisk og stedstilpasset belysningsopplevelse langs Mjøsa og naturreservatet Åkersvika. 

Prosjektet fikk i 2021 diplom i Norsk Lyspris i kategorien «Beste utendørsprosjekt».

Eier av prosjektet

Nye Veier AS

Oppdragsgiver/leietaker(e)

Hæhre Entreprenør AS

Lysdesign

Rambøll Norge AS

Rådgivende ingeniør elektro (RIE)

Rambøll Norge AS

Arkitekt/interiørarkitekt/landskapsarkitekt

Rambøll Norge AS, Selberg Arkitekter AS

Leverandører

Multilux AS

Installatør

Laje Innlandet AS

I innlandets mest trafikkerte veikryss finner vi en funksjons- og effektbelysning som lager en stedstilpasset og harmonisk belysningsopplevelse langs Mjøsa og naturreservatet Åkersvika.

Langs E6-strekningen har effektbelysningen bidratt til å bryte monotonien for trafikanter. I dette prosjektet ser man en utførelse som vekker oppmerksomhet, men som fortsatt ivaretar og ikke forringer trafikksikkerheten. Det ser man blant annet på den universelle utformingen, hvor belysningsanlegget bidrar til å lede de gående og syklende trygt gjennom kryssområdet.

Foto: Vidar Moløkken / Multilux AS

Samspill mellom effektbelysning og funksjonsbelysning

I dette prosjektet har det å oppnå et fordelaktig samspill mellom effektbelysning og nødvendig funksjonsbelysning stått sentralt. Om vi ser på funksjonsbelysning består denne av veibelysning, belysning av kulverter og gang- og sykkelveier. Når det kommer til effektbelysning består denne av blå innervegg for å omslutte den ovale formen og assosiere til Åkersvika naturreservat i Mjøsa.

Videre har det vært fokus på å benytte armaturer og materiell av høy kvalitet, der LCC, god holdbarhet og lang forventet levetid har stått sentralt i prosjektet. For hensiktsmessig drift og vedlikehold har man også her brukt moderne teknologi for styring av veibelysning langs E6.

Underordner seg landskapet

Åkersvika er synlig fra man har krysset Flagstadelva ved Sælid bru og der landskapet åpner seg. For å gi en ro over kryssløsningen og en sober byport til Hamar harmonerer belysningen med den inne i Hamar sentrum, da med samme horisontale lysnivå som veibelysningen i krysset.

Miljøvennlig og bærekraftig belysning

Med hensyn til både miljø og bærekraft, har det i dette prosjektet blitt vektlagt å benytte armaturer og materiell med god holdbarhet og lang levetid. Med LCC ser vi at det ikke har vært fokus på rimeligst mulig innkjøp, men heller vektleggelse av sentrale faktorer som kvalitet, driftssikkerhet og lave feilrater. 

Med sitt fantastiske samspill mellom effektbelysning og nødvendig funksjonsbelysning er resultatet et kunstverk av et vegkryss, der ingenting er overlatt til tilfeldighetene. Prosjektet viser en utførelse som ikke bare vekker oppmerksomhet, men som også ivaretar trafikksikkerheten.

Fakta om prosjektet
Prosjektbeskrivelse

Åkersvika vegkryss, som er innlandets mest trafikkerte veikryss har fått ny funksjons- og effektbelysning som skal skape en harmonisk og stedstilpasset belysningsopplevelse langs Mjøsa og naturreservatet Åkersvika. 

Prosjektet fikk i 2021 diplom i Norsk Lyspris i kategorien «Beste utendørsprosjekt».

Eier av prosjektet

Nye Veier AS

Oppdragsgiver/leietaker(e)

Hæhre Entreprenør AS

Lysdesign

Rambøll Norge AS

Rådgivende ingeniør elektro (RIE)

Rambøll Norge AS

Arkitekt/interiørarkitekt/landskapsarkitekt

Rambøll Norge AS, Selberg Arkitekter AS

Leverandører

Multilux AS

Installatør

Laje Innlandet AS

Meld deg på Lyskulturs nyhetsbrev

Vi deler jevnlig fagartikler, nyheter om våre events, kurs og magasiner. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få dette rett i innboksen!