Månedens belysningsprosjekt desember 2021: Stavanger Lysplan

Facebook Twitter LinkedIn Email
Fakta om prosjektet
Prosjektbeskrivelse

Stavanger lysplan er utformet med strategier som gir konkrete verktøy for å evaluere løsninger for belysning.

Prosjektet vant Norsk Lyspris 2020 i kategorien «Åpen klasse».

Oppdragsgiver og eier av prosjektet

Stavanger kommune

Lysdesign

Zenisk

Den nye lysplanen for Stavanger sentrum utarbeidet av Zenisk viser hvordan godt tilrettelagt og bærekraftig belysning kan brukes til å gi merverdi til by- og lokalsamfunn. En lysplan er et konkret tiltak som kan bidra til å oppnå Lyskulturs visjon om satsing på og investering i god utebelysning i byer og kommuner.

Da kommunedelplanen for Stavanger sentrums byutvikling ble vedtatt i 2019 ble fem mål for byens belysning fremhevet. Disse målene var attraktive opplevelser; økt trygghet og fremkommelighet; økt orientering i bylandskapet; smart vedlikehold og drift; og miljøbevisste løsninger.

Fremhever byens identitet

Resultatet har blitt Stavanger lysplan. Denne inkluderer strategier som gir konkrete verktøy for å evaluere belysningsløsninger i utviklingen av oljebyen. Konseptet er Stavanger vibes, der lys skal brukes for å fremheve byens unike identitet. De fire utvalgte identitetsmarkørene er Breiavatnet; trehusbebyggelsen; Hermetikkbyen som er i rask transformasjon og utvikling; og Vågen med Sjøhusrekken og sjøfronten.

Lysplan Zenisk
Illustrasjon: Zenisk
Tre konseptprinsipper gir godt utgangspunkt

Belysningen er planlagt med hensyn på tre strukturerende konseptprinsipper. Disse prinsippene gir et strategisk system som kan integreres i fremtidige lysplaner i andre områder. Prinsippet Område viser mål og muligheter, hensyn og utfordringer med vekt på hvordan lys kan forsterke miljø og ulike karaktertrekk. Inndeling av områder er satt i en sammenheng av den overordnede forståelsen av byens identitet.

Konkrete lysverktøy er vist i prinsippet sirkulasjon. Dette sentreres rundt vei- og gatestruktur, inkludert tekniske retningslinjer og veilysnormer. Denne delen av planen tar høyde for økt satsning på kollektivtrafikk og bedre tilbud for gående og syklende. Belysningen skal bidra til sikkerhet, lett fremkommelighet og likestilling av harde og myke trafikanter.

Høydepunkter gir en strategi for fasadebelysning av bygg, lys til plasser, torg, parker og grøntområder, kommersiell belysning, midlertidig belysning og gatekunst. Her vil ulike landemerker som historiske bygg, strøk, plasser og steder i bymiljøet brukes som synlige orienteringspunkter, der deres identitet fremheves.

Fleksibel plan som kan følge utviklingen

Istedenfor å beskrive spesifikke produkter gir planen en oversikt over de tekniske egenskapene som produktene må ha for å kunne gjennomføre planen og imøtekomme Stavanger kommunes fem belysningsmål. Den tar høyde for teknologisk utvikling, smartby-satsning og systemer som kan påvirke nåværende og fremtidig infrastruktur.

Lysplan historiske lykter

Pedersgate visualisert med historiske lykter på gaten. Illustrasjon: Zenisk
Bærekraftig byutvikling

Bærekraft er en rød tråd i Stavanger lysplan. Den presenterer tre hovedgrep der lysstyring brukes for å skape bærekraftig og miljøvennlig belysning, spesielt i en by som allerede har mye kunstig lys. For mer energieffektiv belysning som reduserer klimagassutslipp og kostnader skal drift og energibruk for gatelys optimaliseres. Sensorstyrt belysning tar vare på det biologiske mangfoldet ved å slukkes eller dempes når det ikke er mennesker tilstede. Til slutt gir programmerte lysscenarioer med tilpassede og balanserte lysnivåer bedre synskomfort, orientering og en vakker presentasjon av byen.

Et eksempel til etterfølgelse

Lysplanen for Stavanger inneholder flere generelle prinsipper og verktøy som er både gjennomførbare, funksjonelle, og ikke minst overførbare. Det at planen bevisst er identitetsstyrkende kan i tillegg gi økt tilhørighet blant beboere og brukere, og positiv oppmerksomhet blant besøkende. Dette bør inspirere beslutningstakere til å satse på utforming av strategiske lysplaner for å utnytte det store potensialet belysning har innen bærekraft, funksjonalitet, samfunnsinklusjon og estetikk.

Lysplan Fondmotivet på høyden

Fondmotivet på høyden kan vises fram med dybde ved å gi det en belysning fra siden som henter fram det grønne og trappene. Illustrasjon: Zenisk
Fakta om prosjektet
Prosjektbeskrivelse

Stavanger lysplan er utformet med strategier som gir konkrete verktøy for å evaluere løsninger for belysning.

Prosjektet vant Norsk Lyspris 2020 i kategorien «Åpen klasse».

Oppdragsgiver og eier av prosjektet

Stavanger kommune

Lysdesign

Zenisk

Meld deg på Lyskulturs nyhetsbrev

Vi deler jevnlig fagartikler, nyheter om våre events, kurs og magasiner. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få dette rett i innboksen!