Månedens Belysningsprosjekt September: Fasadebelysningen Markeveien 1 Bergen

Facebook Twitter LinkedIn Email
Fakta om prosjektet
Prosjektbeskrivelse

Fasadebelysning Markveien 1 Bergen er et prosjekt som fremhever bygningens arkitektoniske uttrykk, og ikke minst tar vare på minnene fra Bergens historie. Fasadebelysningen viser hvordan lyssetting av fasader kan gjøres på en måte som gir økt trivsel blant byens beboere uten overbelysning.

Prosjektet fikk i 2021 diplom i Norsk Lyspris i kategorien «Beste utendørsprosjekt».

Eier av prosjektet

DNB Næringseiendom

Oppdragsgiver/leietaker(e)

DNB Næringseiendom

Lysdesign

Light Bureau (Detaljprosjektering) & Stockholm Lighting Group (opprinnelig konsept)

Rådgivende ingeniør elektro (RIE)

Asplan Viak

Arkitekt/interiørarkitekt/landskapsarkitekt

ARK & IARK / Vill Arkitektur AS / Asplan Viak

Installatør

Sperrevik Elektro v/ Amund Sperrevik

Leverandører

Stockholm Lighting Group (Xicato, Linea Light, Lumenpulse) og iGuzzini

Med Fasadebelysning Markveien 1 Bergen blir vi presentert et prosjekt som fremhever bygningens arkitektoniske uttrykk, og ikke minst tar vare på minnene fra Bergens historie.

Belysningskonseptet Fasadebelysning Markveien kan beskrives som unik på flere områder. Mye på grunn av sin geografiske beliggenhet midt i Bergens sentrum, og historien som henviser til en av de få bevarte fasadene etter bybrannen 1916. Fasaden skal også være til minne om arkitekten Einar Oscar Schou, som helt tilbake i 1912 tegnet Bergens Telefonkompagnie. 

Foto: Øystein Klakegg

Fokus på økt trivsel blant byens innbyggere

Lyssetting er i mange tilfeller vesentlig for bygningers og steders attraktivitet, noe som også står sentralt i dette prosjektet. Med den omfattende rehabiliteringen av Markveien 1, ser vi en fasadebelysning som både er attraktiv og tilgjengelig for byens beboere. Fasadebelysningen fører til økt synlighet, men gir også en følelse av trygghet da den fremheves som et orienterende element. Det kommer spesielt frem etter mørkets frembrudd, hvor en godt etablert nattidentitet gir bygningen et særpreg i forhold til andre bygninger med tanke på lyskvalitet og modellering.

Foto: Øystein Klakegg

Spesialtilpasset brakett i lyssettingen

Vi ser også at lyssettingen av ornamentene ikke virker fremtredende på fasaden ved hjelp av en spesiallaget brakett lakkert i veggens farge. Det er samtidig montert lineære lyskilder som bidrar med vertikal belysning til den øvre delen av fasaden, mens det på nedre del av taket er montert lineære armaturer som er rett mot taket og fremhever byggets tredimensjonale form. Dette bidrar også til å skape en illusjon av måneskinn som treffer taksteinen.

Foto: Øystein Klakegg

Fokus på å minimere lysforurensning

Av hensyn til miljø og bærekraft er teknikken og styringssystemene særdeles energieffektive, hvor lyset har blitt rettet for å minimere lysforurensning. Resultatet av Fasadebelysningen Markveien 1 Bergen, er et prosjekt som viser hvordan lyssetting av fasader kan gjøres på en måte som gir økt trivsel blant byens beboere uten overbelysning.

Fakta om prosjektet
Prosjektbeskrivelse

Fasadebelysning Markveien 1 Bergen er et prosjekt som fremhever bygningens arkitektoniske uttrykk, og ikke minst tar vare på minnene fra Bergens historie. Fasadebelysningen viser hvordan lyssetting av fasader kan gjøres på en måte som gir økt trivsel blant byens beboere uten overbelysning.

Prosjektet fikk i 2021 diplom i Norsk Lyspris i kategorien «Beste utendørsprosjekt».

Eier av prosjektet

DNB Næringseiendom

Oppdragsgiver/leietaker(e)

DNB Næringseiendom

Lysdesign

Light Bureau (Detaljprosjektering) & Stockholm Lighting Group (opprinnelig konsept)

Rådgivende ingeniør elektro (RIE)

Asplan Viak

Arkitekt/interiørarkitekt/landskapsarkitekt

ARK & IARK / Vill Arkitektur AS / Asplan Viak

Installatør

Sperrevik Elektro v/ Amund Sperrevik

Leverandører

Stockholm Lighting Group (Xicato, Linea Light, Lumenpulse) og iGuzzini

Meld deg på Lyskulturs nyhetsbrev

Vi deler jevnlig fagartikler, nyheter om våre events, kurs og magasiner. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få dette rett i innboksen!