Månedens belysningsprosjekt september 2021: Deichman Bjørvika

Facebook Twitter LinkedIn Email
Fakta om prosjektet
Prosjektbeskrivelse

Prosjektet styrker Deichman Bjørvikas rolle som et inkluderende og interkulturelt signallbygg i Oslo, og en møteplass for læring, meningsbryting og kulturelle opplevelser.

Mottok diplom i kategorien «Beste innendørsprosjekt», Norsk Lyspris 2020.

Oppdragsgiver og eier av prosjektet

Oppdragsgiver: Deichman bibliotek
Eier: Oslo Kommune v/Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Lysdesign

Multiconsult

Andre aktører i prosjektet
Rådgivende Ingeniør Elektro (RIE)

Multiconsult

Arkitekt og interiørarkitekt

Arkitekt: Lund Hagem arkitekter AS og Atelier Oslo AS
Interiørarkitekt: Scenario

Leverandører

Stokkan Lys
SML lighting
LMT – Leuchten und Metall Technik GmbH Zumtobel
ERCO
iGuzzini
Lindtner 

Installatør

OneCo AS

Det nye Deichmanske hovedbiblioteket i Bjørvika har blitt et knutepunkt for kunnskap, kreativitet og kultur i Oslo. Målet om å skape et behagelig og attraktivt lysmiljø som tilrettelegger for mange ulike aktiviteter har krevd svært strategiske og fleksible belysningsløsninger.

Det nye Deichmanske hovedbiblioteket har allerede gjort seg bemerket som et signalbygg i hovedstaden. Også utenfor Norges grenser har flerbruksbygget fått oppmerksomhet, og i august ble Deichman Bjørvika kåret til Årets beste nye folkebibliotek av Den Internasjonale Bibliotekføderasjonen. Her ble særlig miljøtiltakene, arkitekturen og teknologien fremhevet. Dette er tre områder der belysning har vært et viktig virkemiddel.

Flerfunksjonell og fleksibel belysning

Med sine 450 000 medier og fasiliteter som studieplasser, møterom, restaurant, café, verksteder og kino tilbyr Deichman Bjørvika aktiviteter for alle. For å tilfredsstille alle funksjoner og krav til belysningen, har den blitt inndelt i tre nivåer; det overordnede nivået med generell allmennbelysning, det stemningsskapende nivået for byggets 60 kjernerom og ulike soner, samt det personlige nivået med plassorientert belysning for fokuserte arbeidsoppgaver.

Foto: Scenario Interiørarkitekter, fotograf: Gatis Rozenfelds
Bærekraftig bruk av dagslys

Samspillet med dagslys har også blitt utnyttet for praktiske og miljømessige formål. Lysdesignernes dagslysberegninger og lysmålinger har blitt brukt som grunnlag for å velge glassmaterialer til fasaden som har gode isolerende egenskaper, og som slipper inn mye dagslys til arbeidsplassene.

Slik har tett samarbeid mellom lysdesigner og miljørådgiver ført til god utnyttelse av dagslysets egenskaper som både naturlig lys- og varmekilde.

Høye krav til energieffektivitet

Det er generelt stilt strenge energikrav til Deichman Bjørvika. Bygningen holder passivhus-standard og er bygget etter kriterier om minst 50 prosent lavere klimagassutslipp enn tilsvarende bygg. Energibesparende grep inkluderer fleksible styringssystemer der hver armatur kan styres individuelt, ulike soner der belysning er integrert i inventaret og kort vei fra lyskilde til objekt.

Foto: Scenario Interiørarkitekter, fotograf: Gatis Rozenfelds
Fremhever arkitektoniske elementer

Byggets bikubeliknende former, åpne strukturer mellom etasjene og store takhøyder skaper karakter og understrekes av belysningen. De tre “lyssjaktene” som lar dagslys flomme diagonalt ned mellom etasjene er et av de sentrale arkitektoniske grepene som blir muliggjort av god harmoni mellom den elektriske belysningen og dagslyset.

Arkitektens ønske om å ha færrest mulig tekniske installasjoner i himling og på dekkefronter har blitt elegant oppfylt gjennom strategiske plasseringer av armaturer i himling, master og stolper. Belysning er også diskret integrert i innredning, og ettersom byggets hovedfunksjon er å være bibliotek har bokhyller og mediestativer fått ekstra oppmerksomhet.

Et inviterende og inspirerende bibliotek for alle
Foto: Scenario Interiørarkitekter, fotograf: Gatis Rozenfelds


Deichman Bjørvika skal være et inkluderende og brukervennlig bygg for alle, og et sted som folk ønsker å besøke igjen og igjen. Fremhevede materialstrukturer og nivåforskjeller, samt redusert risiko for blending og reflekser, gjør bygget lett å orientere seg i for alle. Tydelig opplyste skilt gjør det også enklere å finne frem til riktig aktivitet. Alt i alt tilrettelegger den universelt utformede belysningen for mange ulike brukergrupper.


Gjennom nøye planlegging og tett samarbeid mellom aktørene i prosjektet har Deichman Bjørvika fått en bærekraftig, fleksibel og funksjonell belysning som fremhever bygget og øker attraktiviteten til Oslos folkebibliotek.

Fakta om prosjektet
Prosjektbeskrivelse

Prosjektet styrker Deichman Bjørvikas rolle som et inkluderende og interkulturelt signallbygg i Oslo, og en møteplass for læring, meningsbryting og kulturelle opplevelser.

Mottok diplom i kategorien «Beste innendørsprosjekt», Norsk Lyspris 2020.

Oppdragsgiver og eier av prosjektet

Oppdragsgiver: Deichman bibliotek
Eier: Oslo Kommune v/Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Lysdesign

Multiconsult

Andre aktører i prosjektet
Rådgivende Ingeniør Elektro (RIE)

Multiconsult

Arkitekt og interiørarkitekt

Arkitekt: Lund Hagem arkitekter AS og Atelier Oslo AS
Interiørarkitekt: Scenario

Leverandører

Stokkan Lys
SML lighting
LMT – Leuchten und Metall Technik GmbH Zumtobel
ERCO
iGuzzini
Lindtner 

Installatør

OneCo AS

Meld deg på Lyskulturs nyhetsbrev

Vi deler jevnlig fagartikler, nyheter om våre events, kurs og magasiner. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få dette rett i innboksen!