Med riktig bruk av LED kan vi redusere lysforurensning

Facebook Twitter LinkedIn Email

Den siste tiden har det blusset opp en debatt om lysforurensning og LED i Morgenbladet og NRK. LED er en revolusjon fra lysbransjen og den beste lyskilden på markedet nå. Vi kan styre lyset akkurat slik vi vil og kraftig minimere lysforurensning, det er kun kunnskap om belysning som må til.

Hvorfor LED?
Utskiftning til LED er et viktig mål for å nå FNs klimamål om reduksjon av energiforbruket både i Norge og EU. Og selv om vi har blitt vant til det gule lyset fra høytrykksnatrium, noe det hvite lyset i LED står i kontrast til, kan LED ved dimming og varmere fargetemperatur gi en bedre estetisk opplevelse av omgivelsene og gi høyere grad av trygghet. 

Vi kan spare opp til over 90% av energiforbruket på belysning sammenlignet med tradisjonelle lyskilder, og LED har også mye lenger levetid. Utendørsarmaturer kan ha en levetid fra 50.000 til 100.000 timer. Tradisjonelle lyskilder som natriumlamper (ca 20.000 timer levetid) har lang oppstartstid, er utfordrende å dimme og egner seg ikke å tennes og slukkes med korte intervaller.

LED er en liten lyskilde rent størrelsesmessig og muliggjør produksjon av armaturer med en meget presis kontroll på lyset slik at det er mulig å minimere lysforurensning. LED har også et meget stort utvalg av fargetemperaturer. Fargetemperaturen på en lyskilde måles i Kelvin (K). Jo høyere kelvin desto kjøligere oppleves lyset, og jo lavere kelvin desto varmere oppleves lyset.

I dag er det mange utendørs belysningsanlegg, som for eksempel i parker og langs gater og motorveier, som oppgraderes til LED. Flere av disse har en fargetemperatur på 3000K eller 4000K, noe som oppleves som kjøligere enn lysfargen fra høytrykksnatrium.

LED er en digital lyskilde som er enkel å kontrollere sammen med smarte styringssystemer. De fleste armaturer kan tilpasse lysstyrken og vi kan lett kontrollere lyset slik at vi får den lysmengde vi trenger til enhver tid. Sensorer og annen elektronikk kan også brukes slik at lyset kan slås på når det kun er mennesker tilstede om ønskelig. Dette vil bidra til en betydelig lavere grad av lysforurensning. 

Gir LED mer lysforurensning?
All utendørs belysning vil på en eller annen måte tilføre et element av lysforurensning – uansett valg av lyskilde. Lysforurensning kan enkelt betegnes som lite tilpasset eller overflødig elektrisk belysning, og vi har hatt lysforurensning før LED kom. I naturens perspektiv og i utvidet forstand, vil all form for belysning når det naturlig ville vært mørkt, være lysforurensning. Men for å orientere oss og ferdes trygt ute er vi avhengige av lys. Derfor er det mer normalt å omtale det overflødige lyset som lysforurensning.

Det stemmer at LED med høy andel lys i den kortbølgede delen av spekteret, altså blålig lys spres mer i atmosfæren enn for eksempel høytrykksnatrium. Det finnes ikke noe som tyder på at lyset fra LED i belysningsarmaturer er mer skadelig for oss mennesker og dyr enn andre lyskilder. Debatten som har oppstått er unyansert da man kobler kun LED som lyskilde sammen med lysforurensning. Det er lysforurensning som kan være skadelig for flora og fauna, ikke LED i seg selv. Og ved hjelp av god planlegging av lysanlegget, bruk av lysarmaturer med god avskjerming,  tilstedeværelsesdetektering og lysstyring kan man redusere dette.

“Det er ikke LED i seg selv som er skyld i at vi får mer lysforurensing. Her oppfordrer vi til bruk av dimming, god avskjerming av armaturen og kontroll på lyset. Da vil lysforurensing minskes betraktelig. Det er her LED har en av sine mange fortrinn ved at det er lett er dimbart.”

Generelt kan vi si at her i Skandinavia er vi kjent for nennsom belysning av byer og steder i motsetning til andre land og byer. Vi har et bevisst forhold til natur og bevaring av nattemørket. Dette er noe Lyskulturs medlemmer er opptatt av og i den sammenheng er Norsk Lyspris et viktig verktøy for å kommunisere hva vi i Lyskultur mener er gode lysprosjekter til etterfølgelse.

Lysplanen for Nidelva i Trondheim er et eksempel på dette, der det i juryens begrunnelse blant annet trekkes frem “Den nennsomme belysningen av Nidelva ivaretar Trondheim som en av få byer hvor man kan oppleve stjernehimmel midt i byen”.

Økt interesse for lys i kommunene
Vi ser at interessen for lys har økt i kommunene, og Lyskultur oppfordrer alle kommuner til å lage egne strategiske lysplaner. Dette kan være et godt tiltak for å redusere lysforurensning. I slike planer kan lysnivåer, fargetemperaturer på lyset og lysretninger planlegges overordnet. Flere kommuner har nå allerede strategiske lysplaner utarbeidet for byer og tettsteder.

Det er gledelig at Oslo kommune har ansatt en egen lysdesigner, dette er noe vi håper flere kommuner vil følge. Lysdesign er en ung fagdisiplin og vi har en bachelorutdanning innen Arkitektonisk lysdesign på Universitetet i Sørøst Norge på Kongsberg. Lyskultur jobber for at dette skal bli en mastergrad. Dette vil styrke fagets posisjon og rolle i tidlig fase av byggeprosjekter.

Tidlig inkludering av lysdesign gir større spillerom for å skape en belysning som er godt integrert i den arkitektoniske utformingen, både innendørs og utendørs. Lys på stedet som ble utarbeidet for Miljøverndepartementet, Samferdselsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet tar opp viktige prinsipper for hva god lysdesign kan tilføre utendørsplasser og -steder.

Gjennom helhetlig lysplanlegging vil kommunene kunne oppnå tre store gevinster; mer attraktive og trygge steder, redusert energiforbruk og klimautslipp samt økonomiske besparelser.

Regulering av lys
Der hvor vi ser at det trengs mer fagekspertise og regulering av lys er i hyttekommunene. Kombinasjonen med mer utbygging av hyttefelt i naturområder og store nye hytter hvor det er en økende trend med utendørsbelysning er både til sjenanse for mennesker og dyr. Her bør kommunen regulere belysningen og ha strengere retningslinjer for hyttefelt.

Belysningen på området rundt hytta bør konsentreres til inngangsparti og gangsone. Fargetemperatur bør være på 3000K eller varmere. Lyset bør skrus helt av på nattestid. Armaturer må være godt avskjermet mot himmelen med 0 % lys over armaturens horisontallinje for å ikke gi lysforurensning.

Lyskultur anbefaler kommunepolitikere å sette i gang med utarbeidelse av strategiske overordnet lysplaner. Lyskultur er Norges ledende kompetansenettverk innen lys og belysning og bistår med å finne rett kompetanse til dette viktige arbeidet.

Meld deg på Lyskulturs nyhetsbrev

Vi deler jevnlig fagartikler, nyheter om våre events, kurs og magasiner. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få dette rett i innboksen!