Slipp lyset inn

Facebook Twitter LinkedIn Email

Våren er endelig her, og for hver dag får vi mer av det etterlengtede dagslyset! Tilstrekkelig mengder sol har en rekke fordeler for menneskers helse og hverdag, likevel viser forskning at det er svært få av oss som faktisk får nok av vår mest grunnleggende lyskilde. Måten vi lever på og bygger ut urbane områder skaper nemlig ikke optimale dagslysforhold. Dette kan likevel forbedres ved å inkludere dagslys tidlig i byggeprosjekter.

Meld deg på kurset «Prosjektering av dagslys» her.

Viktig for folkehelsen
I Norge tilbringer vi i gjennomsnitt ca 90% av tiden vår innendørs, med døgnets lyse timer typisk tilbrakt hjemme, på jobb eller skole. Dagslyset har stor nytteverdi og regulerer en rekke menneskelige funksjoner, som blant annet å bidra til utviklingen av synet vårt og opprettholdelse av et godt syn. I tillegg regulerer det hormonbalansen, synkroniserer vår biologiske klokke, gir oss varmeenergi, og øker vårt fysiske og mentale velvære.

Line R. Karlsen er energi- og miljørådgiver i Höegh Eiendom. Hun har en PhD i dagslys og mer enn 10 års erfaring på dette feltet.

– Beslutningstakere har blitt mer bevisst på hvor viktig dagslys er for folkehelsen i løpet av de siste årene, sier Karlsen, – nå gjelder det å få inkludert dette enda bedre i byggeprosjekter også.

En intrikat kombinasjon av faktorer 
Utover de helsemessige fordelene kan dagslys redusere behovet for elektrisk lys, i tillegg er det en av de viktigste elementene som fremhever arkitektur og design.

Men det holder ikke å dekke bygninger med vinduer og glassvegger. Gode dagslysforhold er et intrikat samspill av blant annet fasadeutforming, geografisk og topologisk beliggenhet, skjermende omgivelser, bruk av solskjerming, orientering, glasskvalitet, overflaterefleksjoner og værforhold. 

– I tettbygde strøk er det flere dagslysutfordringer med dagens byggeskikk, forklarer Karlsen, – for eksempel skapes dagslysskjerming av jevn byggehøyde kombinert med tettheten av balkonger på boligbygg. Hvis vi derimot går både ned og opp i høyden på byggene vil vi få et mer dynamisk landskap, der sola og lyset får slippe ned mellom bygningene. Hvis vi i tillegg planlegger strategisk plassering og størrelse av balkonger, kan vi tilrettelegge for at sol og lys også kommer inn i byggene. 

Bør integreres i prosjekters tidligfase 
I lys av dagens utfordringer legger Karlsen til at det er viktig med tett tverrfaglig samarbeid mellom blant annet arkitekt og rådgivende ingeniør tidlig i prosessen.

Lars Gunnar Amundsen, som er sertifisert DIALux trainer, er enig. – Dagslys bør faktisk allerede tas i betraktning hos planleggerne i startfasen, for eksempel i Planutvalget i kommunene og hos byggherrer og eiendomsbesittere. Mange av faktorene som påvirker dagslysforholdene er nemlig vanskelige å endre på lengre inn i prosjektet. 

“Vi må få inn kunnskap og kompetanse om dagslys tidlig, slik at dagslysforholdene blir best mulig tilrettelagte fra begynnelsen av”
 Lars Gunnar Amundsen 

Godt samspill med kunstig lys
Til tross for at riktig dagslysforhold kan senke energiforbruk og bruk av elektrisk belysning, vil det aldri være tilstrekkelige mengder til å fungere som den eneste lyskilden i bygninger. Dette gjelder spesielt på våre breddegrader med vår lange og mørke vinterperiode.

– Det viktigste er at vi integrerer dagslys inn i designet og arkitekturen på en måte som gjør at dagslys og kunstig lys går hånd i hånd, sier Karlsen, – ved å tilpasse etter dagens forhold og finne andre metoder kan vi sørge for at dagslyset tidlig blir en mer dynamisk del av designet. Slik kan vi skape bedre bygg, og byer med høyere utnyttelse!

“Vi trenger bygninger som har best mulig samspill mellom dagslys og kunstig belysning”
Line R. Karlsen

——————————————————————————————————————–

Line R. Karlsen, Höegh Eiendom
Line Røseth Karlsen har en PhD grad innen feltet energi og inneklima fra Aalborg Universitet. Doktorgradsavhandlingen hennes fokuserte på metoder for å oppnå en helhetlig design av bygg med hensyn til dagslys, termisk komfort og energibruk, –en tematikk hun er lidenskapelig opptatt av å føre videre i sitt daglige virke. Line jobber som energi- og miljørådgiver i Höegh Eiendom.

——————————————————————————————————————–

Lars Gunnar Amundsen,  AKB Lighting AS
Sertifisert Dialux trainer DIAL. Lars Gunnar jobber i dag som belysningsplanlegger kl. 3 AKB Lighting AS Sandefjord. Han er utdannet elektroingeniør med fagbrev gruppe L og H, og har flere års erfaring som rådgivende ingeniør.

——————————————————————————————————————–

Meld deg på Lyskulturs nyhetsbrev

Vi deler jevnlig fagartikler, nyheter om våre events, kurs og magasiner. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få dette rett i innboksen!