Vil opplyse bygg- og anleggsbransjen

Facebook Twitter LinkedIn Email

Kompetansenettverket Lyskultur lanserer nå en egen veileder for hvordan bygg- og anleggsbransjen kan ivareta behovet for god og riktig belysning i prosjektene sine.  

– Om vi planlegger belysning tidlig, blir kvaliteten på prosjektet bedre. Da unngår vi kostnadsdrivende endringer, bygget øker i verdi og vi sikrer energieffektivitet. Samtidig ivaretas folks trygghet, sikkerhet, helse og velvære, sier Tom Bergseng i Lyskultur. 

Nødvendig med plan 

Bergseng er en av forfatterne av den nye veilederen, som har fått navnet «Bedre belysning».

– Vi laget den for å skape en forståelse for hvor viktig god og riktig belysning er, og for nødvendigheten av å ha en plan for installasjon og bruk av lys. Lys er viktig! Det påvirker mennesker, sier Bergseng. 

Lys fra A til Å

Han mener at byggherrer og arkitekter ofte vet dette, men at det ikke prioriteres tidlig nok i byggeprosessen.

– Det blir dratt inn når det er for sent, Folk blir da sittende å prosjektere ting som allerede er bestemt. Så må man finne billigst mulige løsninger, og da er det ikke alltid byggherren får det som han vil. Vi håper at prosessveilederen skal vise nytteverdien av å ha lyskompetanse med fra starten av, i hele byggeprosessen, fra A til Å, sier Bergseng. 

Trenger en lys-ansvarlig 

Veilederen gir detaljerte beskrivelser av hvilke arbeidsoppgaver som må løses i de ulike prosjektfasene. En anbefaling er å utnevne en fagansvarlig for belysning, på samme måte som man ville gjort med for eksempel ventilasjon. Slik kan man unngå at belysning faller mellom ulike stoler, og blir håndtert av ulike rådgivere og fagpersoner fra flere kanter.  

– En fagperson som innehar lyskompetanse vet hvordan han skal jobbe for å bygge opp under de intensjonene som finnes i arkitekturen og hvordan man kan gi grunnlag for gode grensesnitt i byggeprosesser. Han vet også hva det kan inngås kompromiss på og hvordan finne gode løsninger i felleskap, sier Bergseng. 

Lys – selvfølgelig! 

Veilederen understreker hvor viktig belysning er. Dette er så selvfølgelig at folk nesten glemmer det, mener Bergseng. 

– Vi trenger lys for å finne frem, for å skape økt funksjonalitet og et innemiljø vi trives i. Det handler om å skape lys der det trengs med tanke på normer og regler, for eksempel universell utforming. Og det handler om å bruke lys når det er behov for det, at det ikke står på 24/7. Gjennomtenkt bruk av lys øker også verdien av bygningen og gjør det attraktivt for de ansatte å være der. 

Vil vise nytten av lyskompetanse

Bergseng og kollegaene hans har lagt ned mye arbeid i prosessveilederen. Selv er han stolt av resultatet og håper den vil bli brukt. 

– Det er lett å tenke at lys bare handler om å skru på lyset med en bryter. Kanskje får vi vondt i hodet fordi det er for mørkt eller lyset er for skarpt? Har man lyskompetanse i alle faser, unngår man det, sier han.

Last ned prosessveilederen Bedre Belysning. (https://lyskultur.no/nyheter/prosessveilederen-bedre-belysning-er-lansert/ )

Meld deg på Lyskulturs nyhetsbrev

Vi deler jevnlig fagartikler, nyheter om våre events, kurs og magasiner. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få dette rett i innboksen!