CEN

Facebook Twitter LinkedIn Email

CEN – Comité Européen de Normalisation – er den regionale standardiseringsorganisasjonen for Europa med medlemmer fra EU- og EFTA-landene. Standard Norge er norsk medlem. CEN er ansvarlig for å utgi europeiske standarder (EN) som gjennom EØS avtalen også gjelder for Norge. I løpet av 6 måneder etter utgivelse i EU er man nødt til å ha utgitt standardene som norske standarder og de får da prefikset NS-EN.

CEN/TC 169: LIGHT AND LIGHTING

Norsk deltagelse i CEN/TC 169 er underlagt og administreres av Standard Norge. Lyskulturs NLK assisterer Standard Norge i dette arbeidet gjennom å lede den norske representasjonen i CEN/TC 169, og nominerer eksperter til arbeidsgruppene (WG).

Følgende norske eksperter arbeider i de forskjellige arbeidsgruppene i CEN/TC 169:

CEN/TC 169 – (Hovedkomitéen):
Siv.ing. Tor Mjøs, Norconsult AS og Sofie Ivara Nicolaissen, Standard Norge.

WG 1 – General Terms and Quality Definitions:
Ingen norsk representant

WG 2 – Workspace Lighting:
Senior lysdesigner Erlend Lillelien, Asplan Viak.

WG 3 – Emergency Lighting in Building:
Partner Sven Erik Brath, Safetyguide AS.

WG 4 – Sports Lighting:
Senior belysningsplanlegger Tore Krok Nielsen, Lysteam AS.

WG 6 – Tunnel Lighting:
Ing. Arne Jørgensen, Statens vegvesen.

WG 7 – Photometric Data for Luminaires:
Siv.ing. Knut Opdal, Glamox ASA.

WG 8 – Photobiology:
Professor Terje Christensen, USN.

WG 9 – Energy Performance of Buildings – Lighting Energy Requirements:
Siv.ing. Tor Mjøs, Norconsult AS.

WG11 – Daylight:
Professor Barbara Matusiak, NTNU.

WG12 – Joint Working Group with CEN/TC 226 – Road lighting:
Ing. Arne Jørgensen, Statens vegvesen.

WG13 – Non-visual effects of light on human beings:
Ingen norsk representant.

Meld deg på Lyskulturs nyhetsbrev

Vi deler jevnlig fagartikler, nyheter om våre events, kurs og magasiner. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få dette rett i innboksen!