CIE

Facebook Twitter LinkedIn Email

Lyskultur ved Norsk Lysteknisk Komité (NLK) er akkreditert medlem av Den Internasjonale Belysningsorganisasjon – CIE(Commission Internationale de l’Eclairage).

Statuttene av 1983 stadfester at innenfor ”Art, science and technology in the field of light and lighting” skal CIE:

  • Være internasjonalt forum for diskusjon og utveksling av informasjon om lys.
  • Utvikle grunnleggende målestandarder og metodikk.
  • Medvirke til utvikling av internasjonale og nasjonale normer.
  • Bearbeide og utgi standarder, publikasjoner og rapporter.
  • Samarbeide med andre standardiseringsorganisasjoner ISO og CEN.

Styret i Lyskultur sitt standpunkt vedrørende fysisk deltagelse i sentralt CIE arbeid  

Lyskultur sitt styre har i styremøte 26. juni 2023 besluttet å stå bak felles brev til CIE, fra de nordiske belysningsorganisasjoner Dansk Center for Lys, Suomen Valoteknillinen Seura, Ljuskultur og Lyskultur.

Bakgrunnen for denne beslutningen er at CIE har hatt en passiv holdning og/eller valgt og ikke ta stilling til Russlands invasjon av Ukraina.

Administrasjonen har foretatt en vurdering sammen med de Nordiske søsterforeningene, og det er sammenfattet et brev der våre holdninger er tydelige, i forhold til blant annet at russiske delegater ikke skal velges inn i styret i CIE så lenge invasjonen av Ukraina pågår, og at det ikke skal markedsføres arrangementer i Russland på CIE sin nettside, slik det gjøres per i dag.

Brevet sendes innen tidsfristen for punkter på agenda, slik at dette blir tatt opp som eget punkt under General Assembly (GA) i Slovenia i september 2023.

Hovedhensikten med brevet er å vise at de nordiske belysningsorganisasjoner står samlet og tar avstand fra Russlands handlinger og deres brudd på menneskerettighetene under denne invasjonen, samt oppfordrer CIE sentralt til å gjøre det samme.

For å understreke dette standpunktet har styret i Lyskultur besluttet at tidligere vedtak fra juni 2022 i NLK og styret om deltagelse i CIE-arbeid opprettholdes, ref medlemssidene til Lyskultur og Årsrapport 2022, og at det ikke skal sendes deltakere fra Lyskultur/NLK til CIE arrangementer i Slovenia i september 2023.

Vi oppfordrer øvrige norske medlemmer av komiteer i CIE, som ikke er medlemmer i NLK, til å gjøre det samme som beslutningen over.

CIEs divisjoner:
CIEs arbeid er oppdelt i forskjellige divisjoner, og NLK har utpekt følgende norske medlemmer:

Division 1: Vision and Colour:
Forsker Jan Henrik Wold, NTNU i Gjøvik

Division 2: Physical Measurement of Light and Radiation:
Siv.ing. Knut Opdal, Glamox AS

Division 3: Interior Environment and Lighting Design:
Professor Barbara Matusiak, NTNU i Trondheim

Division 4: Transportation and Exterior Applications:
Dr. Ing. Pål Johannes Larsen, Norconsult AS

Division 6: Photobiology and Photochemistry:
Professor Terje Christensen, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Division 8: Image Technology:
Professor Jon Yngve Hardeberg, NTNU i Gjøvik.

Meld deg på Lyskulturs nyhetsbrev

Vi deler jevnlig fagartikler, nyheter om våre events, kurs og magasiner. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få dette rett i innboksen!