12 Kontorbelysning

Publikasjonen skal gi råd og veiledning for hvordan planlegging og prosjektering av gode belysningsanlegg på arbeidsplasser kan gjennomføres.​

Denne publikasjonen omhandler lys og belysning i kontormiljøer. Dette forstås som dagslys og elektrisk lys; fortrinnsvis i kontormiljøer hvor hoveddelen av synsoppgavene som utføres er knyttet til lese-, skrive- og skjermarbeid, samt til visuell kommunikasjon. Den gir  også nyttige beskrivelser av prosesser frem mot vellykkede løsninger, og skal gi inspirasjon og ideer til kostnads- og energieffektive løsninger.

Publikasjonen beskriver hvordan lys som miljøfaktor påvirker mennesket. Den tar for seg universell utforming, og påpeker viktigheten av at et godt lysanlegg dekker alle brukergruppers til dels motstridende behov. Publikasjonen gir eksempler på og veiledning til planlegging av gode lysmiljøer for ulike funksjoner og arealer i et typisk kontormiljø: fra støttefunksjoner som resepsjon og kantine, til arbeidsplasser i tradisjonelle cellekontorer og åpne kontorløsninger med eller uten «free seating».

Publikasjonen retter seg særlig mot de ulike mulighetene som finnes, og den gir anbefalinger og eksempler på løsninger som går utover de vanlige anbefalingene. Publikasjonen gir ingen absolutte svar eller løsninger, men skal gjennom argumentasjon og eksempler virke som inspirasjon og veiledning til hvordan en kan utvikle gode belysningsløsninger.

Skrivegruppen for denne publikasjonen har valgt å strekke seg litt i sine anbefalinger. Dette er dog ikke gjort uten at anbefalingene har en dokumentert effekt på arbeidsmiljø, ytelse og/eller trivsel. På denne måten tror skrivegruppen at publikasjonen kan være litt i forkant, og dermed aktuell i en lengre periode.

Alle som prosjekterer belysning for arbeidsplasser vil ha stor nytte av denne publikasjonen.

Inneholder blant annet:

  • Lys i kontormiljø
  • Hvordan lys påvirker oss
  • Kriterier for god belysning
  • Dagslys og utsyn
  • Valg av belysningsløsning
  • Lysstyring
  • Applikasjoner/eksempler på løsninger
  • Universell utforming
  • Kvalitetssikring av belysningsanlegg

4. utgave 2017

Er du medlem, logg inn for å få medlemspris.
Medlemspris:
kr 930
Medlemspris inkl. MVA: kr 1 163
Ordinær pris:
kr 1 430
Pris inkl. MVA: kr 1 788

Pris:
kr 1 430 eks. mva.