1A Lysboken

Dette er Lyskulturs mest omfattende publikasjon, og bør være av interesse og nytte for enhver som studerer eller jobber med lysfaget. Utgitt 2009.

Publikasjon 1A Lysboken er en samling av de viktigste termene innen fagområdet lys og belysning. Publikasjonen inneholder nå bl.a. definisjonene i Kap. 3 i NS-EN 12665:2002 Lys og belysning – Grunnleggende termer og kriterier for angivelse av krav til belysning.

Publikasjonen er omfattende og inneholder definisjoner på norsk og engelsk. Øvrige tekster er på norsk. Alle som studerer lysfaget, prosjekterer, planlegger, forhandler, installerer og kontrollerer/vedlikeholder belysningsanlegg vil ha glede av en samlet oversikt over grunnleggende begreper. Med stadig strengere krav til dokumentasjon av utførte oppgaver, er det viktig at definisjoner er standardiserte og entydige.

Publikasjonen er utarbeidet av Norsk Lysteknisk Komité, og Standard Norge har gitt tillatelse til at Kap. 3 av NS-EN 12665:2002 Lys og belysning – Grunnleggende termer og kriterier for angivelse av krav til belysning gjengis slik at sammenhengen mellom denne veiledningen og standarden fremgår. Standard Norge ser publikasjonen som et viktig verktøy for alle som arbeider med lys og belysning, og et godt supplement til definisjonene i standarden. Disse dokumentene vil tilsammen sikre bransjen i Norge et godt hjelpemiddel og oppslagsverk i det daglige arbeidet.

Alle som har interesse for lys og belysning vil ha stor nytte av denne publikasjonen.

Inneholder blant annet:

  • Øye og syn
  • Lysteknikk
  • Farger
  • Lystekniske lover
  • Belysningsutstyr
  • Dagslys
  • Lysberegning og visualisering
  • Måling av lys
  • Definisjoner

Revidert januar 2009

Tomt på lager