1B Luxtabell og planleggingskriterier for innendørs belysningsanlegg

Veilederen har som formål å gi råd og veiledning for riktig bruk av belysning i ulike arbeidssituasjoner og for ulike funksjoner.

Veilederen 1B Luxtabell og planleggingskriterier for innendørs belysningsanlegg er totalt omorganisert og kraftig utvidet, og revidert i henhold til NS-EN 12464-1:2011. Blant viktige endringer er krav til belysning på vegg og i himling og krav til sylindrisk belysningsstyrke.

Den inneholder også definisjoner på nye begreper som for eksempel aktivitets- og bakgrunnsområde. Kravet til jevnhet er nå spesifisert pr. synsoppgave/aktivitet, mot tidligere et krav på 0,7 til alt.

Samfunnsmessige krav til universell utforming (UU) og hvordan forholde seg til NS 11001 er omhandlet i eget avsnitt og vedlegg med regneeksempel. I selve tabellen henvises det til krav om UU der de foreligger.

Det presiseres at korrekt bruk av vedlikeholdsfaktor i prosjektering er viktig, og to eksempler er tatt med, deriblant ett med LED-belysning.

Alle som prosjekterer belysning for innendørs belysningsanlegg vil ha stor nytte av denne publikasjonen.

Inneholder blant annet:

  • Definisjoner
  • Syn og persepsjon
  • Belysningskvalitet
  • Dagslys
  • Prosjektering og planlegging
  • Energi, økonomi og miljø
  • Eksempler og løsninger
  • Tabell med belysningskrav
  • Ansvar, lover og forskrifter
  • Dokumentasjon

Revidert mars 2012

Er du medlem, logg inn for å få medlemspris.
Medlemspris:
kr 930
Medlemspris inkl. MVA: kr 1 163
Ordinær pris:
kr 1 430
Pris inkl. MVA: kr 1 788

Pris:
kr 1 430 eks. mva.