1B Luxtabell og planleggingskriterier for innendørs belysningsanlegg

Veilederen har som formål å gi råd og veiledning for riktig bruk av belysning i ulike arbeidssituasjoner og for ulike funksjoner. Den nye revisjonen av standarden NS-EN 12464-1:2021 er utgangspunktet for Lyskulturs veileder Luxtabell 1B.

Denne utgaven er en kraftig revidert og omarbeidet utgave av Lyskulturs veileder Luxtabell 1B fra 2011 og tar inn over seg endringer i NS-EN 12464-1:2021, føringer gitt i TEK17, og vurderer forhold beskrevet i standardene om universell utforming, NS 11001:2018 del 1 og 2, Lyskulturs veileder 26, Belysning og universell utforming 1. utgave 2017, NS-EN 17037 Daylight in buildings og CIEs tekniske spesifikasjon Light and lighting ISO/CIE/TS 22012, Maintenance Factor, way of working.

Veilederen retter seg mot alle som har tilknytning til planlegging, utførelse og drift av belysningsanlegg for innendørs arbeidsplasser. Den er også godt egnet for de som arbeider med arbeidsplassergonomi, HMS og tilsyn med arbeidsplasser. Sammenliknet med forrige utgave er foreliggende veileder utvidet med hensyn til generelle aspekter som samfunnsmessige endringer i forhold til energibruk og universell utforming (UU), betraktninger om lys og dertil tilhørende begreper, prosjektering og gjennomføring av dette, samt en rekke prosjekteringseksempler.

Inneholder blant annet:

Revidert mars 2022

Veileder 1B Luxtabellen er nå revidert og kun tilgjengelig digitalt, søkbar via Lysveileder.no

Tomt på lager