1C Luxtabell og planleggingskriterier for belysning av utendørs arbeidsplasser

Publikasjonen gir retningslinjer for aktuelle krav til belysningen av utendørs arbeidsplasser, men også for annen virksomhet tilknyttet utendørs aktiviteter.

Publikasjonen er revidert i henhold til ny europeisk standard (NS-EN 12464-2:2014 – Lys og belysning). Publikasjonen skal gi anvisninger og veiledninger på hvordan en kan få oppfylt kravet til belysning i henhold til normer gitt i NS-EN 12464-2:2014.

Kravene i publikasjonen tar hensyn til de synsfunksjoner som er nødvendig for å ivareta den enkeltes arbeidssituasjon, og er et godt verktøy for alle som planlegger utendørs arbeidsplasser.

Publikasjonen er et godt supplement til Lyskulturs publikasjon 1B ”Luxtabellen og planleggingskriterier for innendørs belysningsanlegg”. De to publikasjonene er til sammen et nødvendig planverktøy til rådgivere, arbeidsgivere og offentlige beslutningstakere for å påvirke til og kvalitetssikre at kravene til belysning blir oppfylt.

Publikasjonen ivaretar krav fra arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter. Den har stor nytteverdi hva gjelder angivelse av energiforbruk, og er vesentlige for aspekter som helse, miljø og sikkerhet. Publikasjonen ivaretar at anbudsspesifikasjonen kan utarbeides i henhold til gjeldende EØS-regler.

Alle som prosjekterer belysning for utendørs arbeidsplasser vil ha stor nytte av denne publikasjonen.

Inneholder blant annet:

  • Definisjoner
  • Planleggingskriterier
  • Verifikasjon
  • Tabell med belysningskrav

2. utgave 2016

Tomt på lager