20 Lys i læringsmiljø

Lys og belysning er svært viktig for et godt fysisk læringsmiljø. Publikasjonen presenterer oppdaterte krav til god belysning og begrunnelser for disse. 

Det er etter hvert mange vitenskapelige studier som peker mot en sammenheng mellom god belysning og læring, både i forhold til prestasjoner i teoretisk og praktisk opplæring. Riktig eller godt lys betyr noe langt mer enn nok lys. Et godt lysmiljø forutsetter riktig organisering og avstemming av en rekke elementer og hensyn.

Publikasjonen tar utgangspunkt i de funksjoner belysningen skal underbygge. I tillegg til elektrisk eller kunstig lys, er bruk av dagslys behandlet på en integrert måte. Det gis konkrete eksempler med anbefalinger av løsninger for det som skal ivaretas.

Lyskultur publikasjon nr. 20 Lys i læringsmiljø har vært etterspurt i lengre tid. Den ble helt nyskrevet, og bygger ikke på tidligere publikasjon Skolebelysning, datert desember 2000. I arbeidet med publikasjonen er det lagt vekt på å gi skoleeier og bestiller en bevissthet rundt gevinster ved godt lys. Publikasjonen er utarbeidet av en bredt sammensatt arbeidsgruppe.

Alle som prosjekterer belysning og dagslys i læringsmiljø vil ha stor nytte av denne publikasjonen.

Inneholder blant annet:

  • Brukernes behov for lys
  • Synsoppgaver og krav til fleksibilitet
  • Krav til lys
  • Eksempler
  • Energibruk
  • Definisjoner
  • Dagslys og utsyn i læringsmiljøer

 

Publikasjon 20 Lys i læringsmiljø er nå kun tilgjengelig digitalt, søkbar via Lysveilederen og på PDF hos Standard Online.

Revidert januar 2015

Tomt på lager