25 Belysning av veier, gater og byrom

Publikasjonen gir god veiledning i de ulike faser ved planlegging, installasjon og drift av belysningsanlegg for vei, gate og byrom. Utgitt 2014.

Denne publikasjonen er helt ny fra Lyskultur og er primært tenkt som en «kokebok» for kommuner og andre som trenger veiledning i å sette større og mindre belysningsplaner ut i livet.

Publikasjonen gir god veiledning i de ulike faser ved planlegging, installasjon og drift av belysningsanlegg for vei, gate og byrom. Ny teknologi som LED blir gjennomgående omtalt. Livssyklusanalyser (LCC), som bør ligge til grunn ved alle innkjøp, blir også omtalt spesielt.

Publikasjonen fyller på mange måter rommet mellom Vegvesenets nye Håndbok 264 Teknisk planlegging av veg- og gatebelysning som nylig er utkommet, og den statlige veilederen Lys på stedet som Lyskultur førte i pennen for blant andre Miljøverndepartementet. Publikasjon 25 Belysning av veier, gater og byrom tar således for seg “konfliktområdene” hvor myke og harde trafikanter møtes og vurderer forholdene utfra et teknisk, estetisk og gjennomførbart perspektiv.

Alle som prosjekterer belysning for veier, gater og byrom og annen fagpersonell innen belysning, kommuneansatte og rådgivende ingeniører vil ha stor nytte av denne publikasjonen.

Inneholder blant annet:

  • Noen grunnleggende enheter
  • Overordnet planlegging og gjennomføring
  • Utforming av belysningsanlegg
  • Lysforurensning
  • Elektrotekniske forhold
  • Anbefalinger til kravspesifikasjon for drift og vedlikehold
  • Eksempler og anbefalinger

 

Revidert mai 2014

Er du medlem, logg inn for å få medlemspris.
Medlemspris:
kr 726
Medlemspris inkl. MVA: kr 908
Ordinær pris:
kr 1 036
Pris inkl. MVA: kr 1 295

Pris:
kr 1 036 eks. mva.