25 Belysning av veier, gater og byrom

Veilederen gir god veiledning i de ulike faser ved planlegging, installasjon og drift av belysningsanlegg for vei, gate og byrom. Veilederen er revidert i 2021.

Denne veilederen er primært tenkt som en «kokebok» for kommuner og andre som trenger veiledning i å sette større og mindre belysningsplaner ut i livet.

Veilederen gir god veiledning i de ulike faser ved planlegging, installasjon og drift av belysningsanlegg for vei, gate og byrom. Ny teknologi som LED blir gjennomgående omtalt. Livssyklusanalyser (LCC), som bør ligge til grunn ved alle innkjøp, blir også omtalt spesielt.

Veilederen fyller på mange måter rommet mellom Statens vegvesenets håndbok V124 Teknisk planlegging av veg- og tunnelbelysning, og den statlige veilederen Lys på stedet som Lyskultur førte i pennen for blant andre Miljøverndepartementet. Veileder nr. 25 Belysning av veier, gater og byrom tar således for seg “konfliktområdene” hvor myke og harde trafikanter møtes og vurderer forholdene ut fra et teknisk, estetisk og gjennomførbart perspektiv.

Inneholder blant annet:

Veileder 25 Belysning av veier, gater og byrom er nå kun tilgjengelig digitalt, søkbar via Lysveilederen.

Revidert august 2021

Tomt på lager