26 Belysning og universell utforming

Lyskulturs publikasjon nr. 26 Belysning og universell utforming er en helt ny publikasjon som skal bidra til felles forståelse for hvordan hensynet til universell utforming kan ivaretas som en del av en samlet belysningsløsning.

Den skal gi grunnlag for samhandling mellom målgruppene i byggeprosjekters tidligfase om utarbeidelse av et samlet design hvor arkitektur og belysning inngår i en helhet som ivaretar universell utforming. Det gis en kunnskapsbasert og praktisk tilnærming til kravet om universell utforming.

Publikasjonen kan brukes som grunnlag for anbud og oppfølging overfor prosjekterende og entreprenører ved at det er lagt vekt på å gi en oppsummering fra den kunnskapsmessige tilnærming sammen med praktiske eksempler.

Alle som prosjekterer belysning og annen fagpersonell innenfor belysning, byggherrer og arkitekter vil ha stor nytte av denne publikasjonen.

Inneholder blant annet:

  • Universell utforming og belysning
  • Hva skal ivaretas og hvordan forstår vi utfordringen?
  • Kunnskapsgrunnlag for utvikling av inkluderende løsninger
  • Energibruk og økonomi som rammebetingelser for løsning
  • Design- og byggeprosesser
  • Eksempler
  • Definisjoner

 

  1. utgave 2017
Er du medlem, logg inn for å få medlemspris.
Medlemspris:
kr 930
Medlemspris inkl. MVA: kr 1 163
Ordinær pris:
kr 1 430
Pris inkl. MVA: kr 1 788

Pris:
kr 1 430 eks. mva.