26 Belysning og universell utforming

Lyskulturs publikasjon nr. 26 Belysning og universell utforming er en helt ny publikasjon som skal bidra til felles forståelse for hvordan hensynet til universell utforming kan ivaretas som en del av en samlet belysningsløsning.

Publikasjonen retter seg mot tre hovedmålgrupper: byggherrer, arkitekter og fagpersonell innenfor belysning.

Den skal gi grunnlag for samhandling mellom målgruppene i byggeprosjekters tidligfase om utarbeidelse av et samlet design hvor arkitektur og belysning inngår i en helhet som ivaretar universell utforming. Det gis en kunnskapsbasert og praktisk tilnærming til kravet om universell utforming.

Publikasjonen kan brukes som grunnlag for anbud og oppfølging overfor prosjekterende og entreprenører ved at det er lagt vekt på å gi en oppsummering fra den kunnskapsmessige tilnærming sammen med praktiske eksempler.

  1. utgave 2017
Er du medlem, logg inn for å få medlemspris.
Medlemspris:
kr 930
Medlemspris inkl. MVA: kr 1 163
Ordinær pris:
kr 1 330
Pris inkl. MVA: kr 1 663

Pris:
kr 1 330 eks. mva.