BREEAM-krav for lys og belysning

Vi gjennomfører nå dette populære klasseromskurset online. Kurset gjennomføres som nettundervisning i sanntid via Zoom, eller lignende plattform for nettundervisning. Det blir mulighet for å stille spørsmål og ha diskusjoner. I forkant av kurset vil du motta praktisk informasjon og en invitasjon fra kursholder.

BREEAM-NOR-manualen stiller en rekke krav til lys og belysningsutstyr i kommersielle bygg og bolig. Hvordan kan man designe god belysning i bygg, og fortsatt innfri kravene?

Lyskultur arrangerer kurs i samarbeid med Grønn Byggallianse. BREEAM-NOR-manualen stiller krav til dagslys, utsyn, blendingskontroll, måling av energiforbruket, lysforurensning, høyfrekvent belysning, interne og eksterne lysnivåer og lyssoner og -styring.

Kursinnhold

 • De viktigste endringer ved ny BREEAM-NOR-manual
 • Om BREEAM-NOR som system og metode for god byggekvalitet
 • Kort om BREEAM-metoden
 • Hva er annerledes i BREEAM-NOR enn i andre prosjekter
 • Hvordan forstå BREEAM-NOR-manualen
 • Luxtabellen og BREEAM-NOR
 • Lys og  belysningsutstyr i BREEAM-NOR
 • Hvilke emner i BREEAM-NOR etterspør lyskvaliteter
 • Hvordan svare på forespørsler der det er krav om BREEAM-NOR
 • Eksempler og oppgaver fra BREEAM-prosjekter.
 • Hva kan du gjøre for å bidra til enda bedre design for de prosjektene du er involvert i
 • Hvordan innfri dokumentasjonskravene.

Læringsmål

 • Hvordan jobbe med belysning i BREEAM-prosjekter
 • Hvordan dokumentere kravene i BREEAM
 • Forstå hvordan BREEAM påvirker belysningskravene i byggeprosjekter
 • Tips og hint om hvordan ta i bruk BREEAM, holde kostnadene nede og tilfredsstille brukerne

Målgruppe

 • Lysdesignere
 • Belysningsplanleggere/prosjekterende
 • RIE, ARK, LARK, IARK
 • Leverandører av belysning og belysningsutstyr

Anbefalt forkunnskap: Kjennskap til Luxtabellen og prosjektering i henhold til denne.
Kjennskap til BREEAM er ikke nødvendig.

Foredragsholdere

Morten Olav Berg
Prosjektleder tekniske fag hos Itech AS.

Morten har jobbet aktivt med problemstillinger rundt lys og energibruk siden energidirektivet kom i 2002, og er en erfaren foredragsholder hos Lyskultur. Han var også redaktør for publikasjonen 12 – Kontorbelysning, 4. utgave 2017.  For tiden jobber han som prosjekteringsleder og ITB-koordinator på flere prosjekter, blant annet Haugesund Sykehus for Helse Fonna, Nytt Juridisk Fakultet og U7-9 for Entra Eiendom, Levre skole for Bærum Kommune og Vestli og Ruseløkka skoler for Undervisningsbygg. Han har også bakgrunn som teknisk sjef og opplæringsansvarlig hos Fagerhult Belysning AS.

 

 

Una Myklebust Halvorsen
Miljørådgiver Asplan Viak

Una jobber med miljørådgivning i byggeprosjekt og er kvalifisert AP-rådgiver i BREEAM NOR. Hun ønsker å bidra med miljøoppfølging som synliggjør og følger opp miljøkrav og  aktørene i byggeprosjektet med tanke på konsekvenser for energi og miljø. Una bistår blant annet med vurdering av miljøtiltak og integrert energidesign, etter gjeldende byggeregler og standarder for energiberegninger og inneklima.

 

«Var veldig bra at dere var konkrete til krav og dokumentasjon. Tips og triks til hvordan få et bedre BREEAM-prosjekt var bra.»
– Tidligere kursdeltager

Deltageravgiften inkluderer:

 • Et heldagskurs
 • Kursmateriell
 • Kursbevis, med oppsummering av kurstemaene
 • 1 måned gratis tilgang til Lysveilederen

Er du medlem, logg inn for å få medlemspris.
kr 
22. april, 2020 i Oslo
Fakta om kurset
Dato og tid

22. april

Logg inn fra kl. 09:45
Kl. 10.00 – 15.30, pause fra kl. 12:00-13:00
Sted

ONLINE

Deltageravgift

Kr. 4.950,- for medlemmer av Lyskultur
Kr. 6.400,- for ikke-medlemmer

Deltageravgiften inkluderer:
 • Et heldagskurs
 • Kursmateriell
 • Kursbevis, med oppsummering av kurstemaene
 • 1 måned gratis tilgang til Lysveilederen
Medlemskap

Ønsker du et medlemsskap i Lyskultur? Trykk her for mer informasjon.

Spørsmål

Spørsmål om kurset kan rettes til post@lyskultur.no, eller tlf 67 10 28 40