Få med deg siste rundt BREEAM-NOR og krav for lys og belysning

Online Faglig påfyll fra Lyskultur i samarbeid med Grønn Byggallianse

BREEAM (Building Establishment’s Environmental Assessment Method) er en internasjonal anerkjent metode for å måle et byggs bærekraftige egenskaper. Formålet er å motivere til bærekraftig planlegging og bygging gjennom hele byggeprosjektet, fra tidligfase til overlevert bygg. I klassifiseringssystemet inngår ni ulike miljøkategorier; energi- og vannbruk, helse og innemiljø, forurensning, transport, materialer, avfall, arealbruk, økologi og ledelsesprosesser.

BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM New Construction og bransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjon for nybygg. I Norge er det Grønn Byggallianse som er nasjonal operatør av BREEAM–NOR. Grønn Byggallianse er nå i gang med å revidere BREEAM-NOR og målet er å gi ut ny manual mot slutten av 2021.

Dato: 28. oktober
Tidspunkt: 10:00-11:30
Sted: Online via Zoom

 

Anette Rustand, Lysdesigner BA, Norconsult AS

Anette er utdannet lysdesigner med Bachelorgrad i Lysdesign fra Høgskolen i Buskerud i 2008. Har siden arbeidet som lysdesigner i rådgivende bedrifter og har opparbeidet seg bred og allsidig kompetanse innen faget. Delaktig og ansvarlig for belysning i store og små prosjekter, blant annet diverse utendørsområder, masterplaner, infrastruktur som vei og togbane, kontor, næring, kunst, dagslys, bolig, undervisning, lager etc.  Har i de siste årene vært engasjert i flere prosjekter med Breeam sertifisering og har skrevet Lyskultur sitt faktaark nr. 9 BREEAM – Krav for lys og belysning

 

 

Viel Sørensen, Leder for BREEAM, Grønn Byggallianse

Viel er leder for BREEAM i Grønn Byggallianse. Hun er utdannet innen natur- og miljøvernfag fra Universitetet i Sørøst-Norge og har jobbet i en årrekke med miljøsertifisering og miljøledelse blant annet i Statsbygg. Hun er en erfaren kursholder og holder jevnlig kurs i BREEAM-NOR, sertifiseringsordningen for bærekraftige bygg.

 

Lavterskeltilbud i regi av Lyskultur 

Lyskulturs lavterskeltilbud er et møtepunkt hvor medlemmer og andre kan møtes til faglig diskusjon og foredrag om bransjeaktuelle temaer. Har du et tema du ønsker at Lyskultur skal sette søkelyset på? Tips oss gjerne om aktuelle tema og problemstillinger som opptar deg.

Arrangementet er gratis for medlemmer av Lyskultur og Grønn Byggallianse, (Kr. 990,- for ikke-medlemmer).

Meld deg på her 

 

kr 

Please add some options to render this input.

28. oktober, 2020 i Online
Faglig påfyll
Tid og sted

Dato: 28. oktober

Tidspunkt: 10:00-11:30

Sted: Online via Zoom

Lavterskeltilbud i regi av Lyskultur

Lyskulturs faglige påfyll er et møtepunkt med lav terskel hvor medlemmer og andre kan møtes til faglig diskusjon og foredrag om bransjeaktuelle temaer.  Har du et tema du ønsker at Lyskultur skal sette søkelyset på? Tips oss gjerne om aktuelle tema og problemstillinger som opptar deg.

 

Spørsmål?

Spørsmål kan rettes til post@lyskultur.no,
eller tlf 67 10 28 40.

Oversikt over Lyskulturs kurs

 

Pris

Arrangementet er gratis for medlemmer av Lyskultur og Grønn Byggallianse (Kr. 990,- for ikke-medlemmer).