Faglig påfyll: Lyskultur presenterer nylansert prosessveileder – Bedre belysning. kasper

Møt skrivegruppen og bli med på diskusjon om hvordan vi kan få lys tidlig inn planleggingsfasen i byggeprosjekter.

Dato: 24. mars
Tidspunkt: 14:00-15:30
Sted: Online via Zoom

I vårt faglige påfyll den 24. mars vil flere i skrivegruppen presentere innholdet og budskapet i veilederen. Deretter ønsker vi å idémyldre og diskutere med dere hvordan vi best kan få delt denne med resten av markedet. Her er det lav terskel og høyt under taket! Vi håper dere blir inspirerte til å bruke og dele Bedre belysning slik at vi kan sørge for nettopp bedre belysning i fremtidens prosjekter.

Prosessveilederen er utarbeidet av Lyskultur under ansvar av Norsk lysteknisk komité med følgende skrivegruppe: Mari Høvik, Norconsult AS, Thor Husby, Luminator AS, Sven Erik Brath, Safety Guide AS, Tom Bergseng, Siteco Norway AS, Morten Jensen, Light Bureau og Tomas Sjögren, Lyskultur.

Lyskulturs veiledere er et av våre viktigste virkeområder. Våre veiledere til nasjonale og internasjonale normer og standarder har på mange måter blitt anerkjent og respektert som “standarder” i bransjen. Alle våre veiledere kan du finne på Lysveileder.no.

Arrangementet er gratis.

Vi ses den 24. mars!

kr 
24. mars, 2021 i Online
Faglig påfyll
Tid og sted

Dato: 24. mars
Tidspunkt: 14:00-15:30
Sted: Online via Zoom

Lyskultur

Lavterskeltilbud i regi av Lyskultur 

Lyskulturs lavterskeltilbud er et møtepunkt hvor medlemmer og andre kan møtes til faglig diskusjon og foredrag om bransjeaktuelle temaer. Arrangementet holdes i våre lyse og hyggelige lokaler på Lysaker Brygge. Har du et tema du ønsker at Lyskultur skal sette søkelyset på? Tips oss gjerne om aktuelle tema og problemstillinger som opptar deg.

Arrangementet er gratis for medlemmer av Lyskultur, (Kr. 990,- for ikke-medlemmer). 

NB! det er begrenset med plasser så vennligst benytt påmeldingsskjema.

Spørsmål?

Spørsmål kan rettes til post@lyskultur.no,
eller tlf 67 10 28 40.

Pris

Arrangementet er gratis.