Illustrasjon: © ERCO GmbH, www.erco.com

Prosjektering av innendørsbelysning

Vi gjennomfører nå dette populære klasseromskurset online. Kurset gjennomføres som nettundervisning i sanntid via Zoom, eller lignende plattform for nettundervisning. Det blir mulighet for å stille spørsmål og ha diskusjoner. I forkant av kurset vil du motta praktisk informasjon og en invitasjon fra kursholder.

En praktisk innføring i hvordan planlegge innendørsbelysning i henhold til lover, standarder og Lyskulturs veiledere.

Etter gjennomført kurs vil kursdeltakere være bedre rustet til å prosjektere innendørsbelysning, og ha en bedre forståelse om prosessene rundt prosjektering.

Kurset bygger blant annet på Lyskulturs veiledere; 1B, Luxtabell og planleggingskriterier for innendørs belysningsanlegg, 12, Kontorbelysning samt 20, Lys i læringsmiljø.

Kursinnhold

 • Prosjekteringsforutsetninger og en beskrivelse av prosjekteringsprosessen og dens aktører
 • Ikke-visuelle effekter av lys
 • Kriterier for god belysning
 • Valg av belysningsløsning
 • Bruksområder og gode eksempler
 • Prosjektgjennomføring
 • Drift og vedlikehold samt dokumentasjon

Læringsmål

 • Du vil få god innsikt i prosjekteringsforutsetninger og en beskrivelse av prosjekteringsprosessen
 • Du vil få konkrete råd om hvordan man planlegger innendørsbelysning
 • Du vil få et godt innblikk i relevante lover, standarder og veiledere knyttet til innendørsbelysning

Målgruppe

 • Belysningsleverandører og produsenter
 • Salgspersonell innen belysning
 • Rådgivende ingeniører elektro og konsulenter
 • Prosjekterende innen belysning
 • Elektroentreprenører og installatører
 • Arkitekter/Interiørarkitekter

 

Morten Olav Berg
Prosjektleder tekniske fag hos Itech AS.

Morten har jobbet aktivt med problemstillinger rundt lys og energibruk siden energidirektivet kom i 2002, og er en erfaren foredragsholder hos Lyskultur. Han var også redaktør for publikasjonen 12 – Kontorbelysning, 4. utgave 2017.

Morten jobber for tiden som prosjekteringsleder og ITB-koordinator på flere prosjekter, blant annet Haugesund Sykehus for Helse Fonna, Nytt Juridisk Fakultet og U7-9 for Entra Eiendom, Levre skole for Bærum Kommune, og Vestli og Ruseløkka skoler for Undervisningsbygg. Morten har også bakgrunn som teknisk sjef og opplæringsansvarlig hos Fagerhult Belysning AS.

Deltageravgiften inkluderer

 • Et heldagskurs
 • Kursmateriell
 • Kursbevis, med oppsummering av kurstemaene
 • 1 måned gratis tilgang til Lysveiledere

 

 

Er du medlem, logg inn for å få medlemspris.
kr 
27. mai, 2020 i Oslo
Fakta om kurset
Dato og tid

27. mai

Logg inn fra kl. 09:45
Kl. 10.00 – 15.30, pause fra kl. 12:00-13:00
Sted

ONLINE

Deltageravgift

Kr. 4.950,- for medlemmer av Lyskultur, kr. 6.400,- for ikke-medlemmer.

Deltageravgiften inkluderer:

 • Et heldagskurs
 • Kursmateriell
 • Kursbevis
 • 1 måned gratis tilgang til Lysveilederen

 

Medlemsskap

Ønsker du et medlemsskap i Lyskultur? Trykk her for mer informasjon.

Spørsmål

Spørsmål om kurset kan rettes til post@lyskultur.no, eller tlf 67 10 28 40