Dagslys og utsyn på hjemmekontoret øker din effektivitet, trivsel og helse

Facebook Twitter LinkedIn Email

Arbeidsplasser over hele Norge ber nå folk om å jobbe hjemmefra for å unngå ytterligere spredning av coronaviruset. Det kan være vanskelig å finne en plassering i hjemmet som gir de beste dagslys- og arbeidsforhold. Her forteller vi litt om hvorfor dagslys og utsyn er så viktig for oss når det gjelder blant annet vår produktivitet, helse og trivsel. Vi gir også noen tips rundt dagslys og utsyn til hjemmekontoret.

Hvorfor er dagslys så viktig?
Dagslyset er grunnlaget for alt liv, det er et fundamentalt menneskelig behov og er svært viktig for vår helse, trivsel og biologiske rytme. Dagslys er også jordens essensielle og grunnleggende lyskilde. Det gir verdifulle tilskudd til vårt innemiljø og er en potensiell kilde til energibesparelse. Verdens helseorganisasjon har stadfestet krav til lys, utsyn og dagslys som ett av seks grunnleggende forhold for å oppnå helse, miljø og trivsel i arbeidssammenheng. I vårt nordiske klima, der vi i lange perioder av året har liten dagslystilgang, er utnyttelse av dagslyset særlig viktig. Dagslys påvirker hjernens produksjon av en rekke hormoner og påvirker humør, døgnrytme, produktivitet og læring. Den siste tiden har dette fått sterk oppmerksomhet i internasjonale fagmiljøer. Forskning på dette feltet øker både i mengde og omfang, og resultatene bekrefter tidligere antagelser og hypoteser. Gjennomsnittlig tilbringer vi nå ca. 90 % av tiden vår innendørs, tre ganger mer enn på 1950-tallet. Derved får vi mindre tilgang til dagslys enn tidligere. I tillegg er det slik at uten sol og dagslys klarer ikke kroppen å produsere det viktige D-vitaminet vi trenger.

Hva med utsyn?
Mennesker har behov for utsyn fra bygninger der en oppholder seg over lengre tid, slik som i boliger og på arbeidsplasser. Tilgang til vindu gir visuell kontakt med utemiljøet. Dette gir igjen både trygghet og orientering i miljøet, slik som landskapselementer, gatenett, tid, vær og utendørsaktiviteter. Utsyn tilfører også synsmessig avlastning og gir hvile for øynene. På fagspråket sier vi at vi ønsker mulighet for avstandsfikseringer. Kvaliteten på utsynet har også betydning for vår velvære og helse. Flere studier har vist at utsyn mot trær, grønne parkområder eller skog, stimulerer positive følelser og hjelper til å opprettholde konsentrasjonsevnen.

Slipp sollyset inn
Eksponering for sollys er også et viktig kvalitetskriterium, spesielt for boliger. Sollyset påvirker interiør, gjennom lysfarge, eksponeringstid og intensitet. Det hjelper oss til å opprettholde helse og velvære, spesielt om vinteren. Det bidrar også til reduksjon av bakteriespredning.

Noen tips når det gjelder dagslys og utsyn på hjemmekontoret:

  • Hvis du sitter flere timer foran skjermen hver dag er det lurt å utnytte dagslyset og ha utsikt. Det er imidlertid viktig at skjermen er plassert slik at du har nesa parallelt med vinduet og helst litt vekk fra det. På den måten unngår du å få for mye lys og sjenerende blending på skjermen.
  • Avskjerming av lyset er like viktig som selve lyset, da det direkte sollyset endrer vinkel og intensitet gjennom dagen. Dette kan føre til blending, forstyrrende skygger, reflekser eller gjenskinn på arbeidsflatene og/eller i skjermen. På lyse dager kan det derfor være nødvendig å skjerme for dagslyset med gardiner, persienner eller markiser for å sikre gode synsforhold ved dataskjermen. Det finnes et stort utvalg av innendørs og utendørs avskjerminger. Inne kan det for eksempel være en persienne eller en lett gardin som demper lysinnfallet. Utendørs kan det for eksempel brukes rulleskodder, utvendige persienner eller et utvendig solrullegardin som også holder varmen ute.
  • Om du ikke har mulighet til å arbeide der du får tilgang til dagslys og utsyn, bør du sørge for å få tilgang til dagslys ved å gå ut en gang midt på dagen. Selvsagt må du følge FHIs anbefalinger om å unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand til andre.

Les også vårt artikkel om belysning på hjemmekontoret her.

Vil du ha flere tips og råd om lys og belysning til ditt hjem kan du abonnere på vårt nyhetsbrev. Da sender vi deg gratis vår brosjyre “Godt lys i boligen”.

Om du arbeider med prosjektering av dagslys eller bare ønsker deg en fordypning innen dagslys i bygninger så er vår prosjekteringsveileder Dagslys i bygninger nylig revidert og er å finne på lysveileder.no

Meld deg på Lyskulturs nyhetsbrev

Vi deler jevnlig fagartikler, nyheter om våre events, kurs og magasiner. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få dette rett i innboksen!