Gratis etterkontrollskjema for leveranser av belysningsanlegg – last ned her

Med dette enkle skjemaet kan du kontrollere om belysningsanlegget du har fått levert er i henhold til det som er prosjektert og bestilt.

Facebook Twitter LinkedIn Email

– Etterkontroll kan være vanskelig. Derfor har vi laget en sjekkliste, som vil gjøre det enklere å kontrollere om det som blir levert er i henhold til det som er beskrevet. Det er ofte et stort sprik mellom hva som er prosjektert, bestilt og levert i belysningsanlegg, sier Tomas Sjögren, fagansvarlig i Lyskultur.

Last ned etterkontrollskjemaet her – og ta det i bruk det allerede i dag!

Tomas Sjögren, fagansvarlig i Lyskultur.

Skjemaet er utarbeidet av Lyskulturs kompetansenettverk.

– Det er mange parametre ved siden av pris som bør være det avgjørende ved valg av belysningsanlegg. Denne sjekklisten, som også inneholder mye god fakta, vil gjøre det lettere å kontrollere underveis og etterpå at man får levert et belysningsanlegg i henhold til en beskrivelse og en intensjon, sier Tomas.

Etterkontrollskjemaet tar for seg 4 faser i arbeid med belysningsanlegg:

1. Kontroll av prosjekteringsunderlag med dokumentasjon av eventuelle avvik
Det er viktig av prosjekteringen er utført i henhold til gjeldende veiledninger og standarder for byggets funksjon og bruk. Dersom det er avvik fra standardene eller minstekravene skal det foreligge skriftlig aksept fra bestiller. Hvis dette ikke foreligger, er ikke avviket/avvikene gyldig.

2. Kontroll av produkter og systemer før bestilling
Før bestilling gjøres er det viktig å påse at tilbudt utstyr er i henhold til spesifikasjonene. Formålet er å forhindre fordyrende endringer, både for bestiller og den utførende.

3. Kontroll av prosjektering før montasje (samplott tekniske fag)
Når arbeidstegningene er produsert er det viktig å påse at disse er i henhold til beskrivelse og gjeldende belysningskonsept, før arbeidet utføres. Formålet er å fange opp eventuelle feil som kan medføre kostnader og pålegg om retting i ettertid.

4. Kontroll av montasje og funksjon
Når anlegget er ferdig, og før det tas i bruk, må det kontrolleres at alt er utført i henhold til gjeldende spesifikasjoner og underlag. Feil i byggeprosjekter er ofte fordyrende og tidkrevende for alle involverte. Dersom ikke feilene fanges opp i tide, kan det potensielt føre til tvister og krav om rettelser. Store avvik kan medføre høye endringskostnader.

Last ned etterkontrollskjemaet her – og ta det i bruk det allerede i dag!

Lyskultur er Norges ledende kompetansenettverk innen lys og belysning, og tilbyr nyttige verktøy for alle i bransjen. Som medlem av Lyskultur eller abonnement på Lysveilederen, får du tilgang til alle Lyskulturs faktaark.

Meld deg på Lyskulturs nyhetsbrev

Vi deler jevnlig fagartikler, nyheter om våre events, kurs og magasiner. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få dette rett i innboksen!