Belysning og universell utforming

Kurset ser på kravet om universell utforming som en mulighet for alle i målgruppen. Foruten å sikre ivaretakelse av regelverket får du inspirasjon til å utforme gode inkluderende lysmiljøer som er  bra for alle. Innenfor rammen av lov og forskrift, åpner dette også opp for å begrunne avvik fra gjeldende standarder.

Du oppfordres til å ta en rolle sammen med arkitekt i byggeprosjekters tidligfase for å sikre at hensynet til universell utforming kan tas inn i et samlet design som ikke gir byggherre ekstra   kostnader.  Ved at det legges lite vekt på økt belysningsstyrke og gir begrunnelse for dette, er det fullt mulig å ivareta universell utforming uten nevneverdig økte energikostnader.

Kursinnhold

Kurset baseres på publikasjonen «Belysning og universell utforming». Det legges særlig vekt på universell utforming i næringsbygg, utendørsområder og boliger. Foruten forståelse for       sammenhengen mellom belysning og universell utforming, er fokus rettet mot følgende tema:

 • Kunnskap om menneskets behov og forutsetninger. Hva skal ivaretas i en samlet løsning?
 • Kunnskap om lysdesign. Hva skal ivaretas i en samlet løsning
 • Inspirasjons- og kunnskapsgrunnlag for utvikling av inkluderende løsninger
 • Energibruk og økonomi som rammebetingelser for løsning
 • ​Design- og byggeprosesser

Læringsmål

Kurset skal bidra økt til felles forståelse for hvordan hensynet til universell utforming kan ivaretas som en del av en samlet belysningsløsning. Dette vil bl.a. styrke en profesjonell relasjon mellom       byggherre og prosjekterende.

  Målgrupper

 • Lysdesignere og belysningsplanleggere
 • Arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter
 • Belysningsleverandører og produsenter
 • Kommuner​
 • Byggherrer
 • Rådgivende Ingeniører Elektro

  «Veldig bra kursleder, engasjert og kan faget.»
Tidligere kursdeltager

  «Likte at Thor gikk gjennom mange eksempler med bilder og analyserte grundig.«
– Tidligere kursdeltager

  Kursholder

Thor Husby, Styreleder i Luminator

Thor Husby var redaktør og prosjektleder for publikasjonen Belysning og universell utforming. Han er styreleder og medeier i Luminator as. Thor har i en årrekke ledet større utviklingsprosjekter knyttet til lys og lysdesign. Han er medlem av Norsk Lysteknisk Komite og har tidligere hatt lederstillinger innenfor bank/finans og industri, samt arbeidet som høgskolelektor.

 

 

Denne kursholderen skårer 6 av 6 mulige på kompetanse og formidlingsevne!

Deltakeravgiften inkluderer

 • Et heldagskurs
 • Kursbevis, med oppsummering av kurstemaene
 • Lunsj, samt pauseservering og kaffe/te
 • 1 måned gratis tilgang til Lysveilederen
Er du medlem, logg inn for å få medlemspris.
kr 
Fakta om kurset
Dato og tid

18. november

Kl. 10.00 – 16.00, kaffe og registrering fra 09.30.

Sted

Online via Zoom og Lyskultur, Lysaker Brygge 24, 1366 Lysaker.

Deltakeravgift

Kr. 4.950,- for medlemmer av Lyskultur
Kr. 6.400,- for ikke-medlemmer.

 

Deltageravgiften inkluderer:
 • Kursmateriell
 • Kursbevis, med oppsummering av kurstemaene
 • Lunsj, samt pauseservering og kaffe/te
 • 1 måned gratis tilgang til Lysveilederen
Medlemskap

Ønsker du et medlemsskap i Lyskultur? Trykk her for mer informasjon.

Spørsmål

Spørsmål om kurset kan rettes til post@lyskultur.no, eller tlf (+47) 671 02 840